Την ημέρα των εξετάσεων για την απόκτηση της άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους δίνετε θεωρητικά και πρακτικά. Στα θεωρητικά πρέπει να απαντήσετε σε 20 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Από αυτές τις 20 ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν σωστά τουλάχιστον οι 18, έχετε δηλαδή περιθώριο 2 λαθών. Μετά την θεωρητική εξέταση, πετύχετε δεν πετύχετε συνεχίζετε στα πρακτικά.Τα πρακτικά χωρίζονται σε δυο σκέλη το πρώτο είναι η εξέταση στον ναυτικό χάρτη, αν δεν πετύχετε σε αυτήν την διαδικασία δεν προχωράτε στην εξέταση με το σκάφος (χειρισμούς) αν όμως πετύχετε, με το εκπαιδευτικό σκάφος της σχολής, τον εκπαιδευτή και ένα Λιμενικό εξεταστή εξετάζεστε σε χειρισμούς προδέτησης, πρυμνοδέτησης, παραβολής, περισυλλογής ναυαγού και σε ερωτήσεις που αφορούν μηχανολογία, ναυτιλία, ασφαλή ναυσιπλοΐα και σωστικά.

Όχι η εξέταση γίνεται σε απλό χαρτί.

Η προετοιμασία που κάνουμε στους μαθητές μας είναι επαρκής για να μπορέσει ο υποψήφιος να ανταπεξέλθει στις εξετάσεις. Στο θεωρητικό κομμάτι των εξετάσεων εκτός από την συμμετοχή σας διαβάζοντας το εγχειρίδιο εξεταστέας ύλης ο εκπαιδευτής είναι στην διάθεση για την επίλυση των όποιων αποριών σας. Στο πρακτικό κομμάτι των εξετάσεων, η εμπειρία και ο τρόπος μετάδοσης των χειρισμών για τους χειρισμούς αλλά και η λεπτομερής ανάλυση του χάρτη δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αποτυχίας. Σίγουρα οι εξεταστές σας, καταλαβαίνουν ότι είστε ικανοί για τον ασφαλή χειρισμό ενός σκάφους, μετά από την παρακολούθηση των μαθημάτων στην σχολή μας.

Όχι το δίπλωμα είναι μόνο για ενήλικες.

Και βέβαια μπορείτε να δώσετε εξετάσεις, αλλά δεν μπορείτε να δώσετε εξετάσεις σε καμία άλλη γλώσσα πλην της Ελληνικής. Εξετάσεις δεν γίνονται ούτε στην Αγγλική βάσει νόμου.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά διοργανώνει εξετάσεις τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Αυτή η μέρα είναι η Τετάρτη αλλά σε περιόδους αυξημένης ζήτησης γίνονται εξετάσεις και την Παρασκευή.

Την ημέρα των εξετάσεων μαζί σας θα πρέπει να έχετε οπωσδήποτε την αστυνομική σας ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό όπως διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης, ένα στυλό και το υπηρεσιακό σημείωμα που θα πάρετε από την σχολή μας.

Την διαδικασία κατάθεσης δικαιολογητικών στο Κεντρικό Λιμεναρχείο την κάνουμε εμείς για εσάς. Εσείς μας φέρνετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά επικυρωμένα καθώς και το διπλότυπο της εφορίας και εμείς αναλαμβάνουμε την διαδικασία διεκπεραίωσης.

Αφού επιτύχετε τις εξετάσεις , καταθέτουμε το διπλότυπο είσπραξης στο Λιμεναρχείο και έπειτα είναι καθαρά γραφειοκρατικό θέμα το πότε θα εκδοθεί το δίπλωμα κατά μέσo όρο πλέον των 20 ημερών.

Τα μαθήματα προετοιμασίας μπορείτε να τα ξεκινήσετε όποτε θέλετε εσείς, ανάλογα με το πρόγραμμα σας.

Τα μαθήματα θεωρητικά και πρακτικά, προγραμματίζονται με βάση την ημερομηνία εξέτασης που κατοχυρώνουμε από το Λιμεναρχείο. Συνήθως έχουμε 1 με 2 εβδομάδες για την θεωρητική και πρακτική μας προετοιμασία.

Οι εξετάσεις διενεργούνται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, το οποίο ορίζει τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από Πρόεδρο και δύο μέλη. Όλοι οι εξεταστές είναι Αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος.