Αφού μας προσκομίσετε τα δικαιολογητικά, εμείς πηγαίνουμε στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά για την έκδοση της ημερομηνίας εξέτασης. Αφού γίνει αυτό, επικοινωνεί ο εκπαιδευτής με εσάς για να σας ενημερώσει για την ημερομηνία εξέτασης, αλλά και για να διαμορφώσετε το πρόγραμμα μαθημάτων βάση των αναγκών σας.